ใช้สำหรับการ Upload รูปและไฟล์ เท่านั้น
(นักศึกษาที่ใช้งานระบบทะเบียนฯ ให้พิมพ์ http://reg.sut.ac.th)
กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน